Tài liệu nội bộ – Vinaconex E&C
Tiếng Việt English
Tin tức

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 0
  • Truy cập : 18799


Tài liệu nội bộ
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) trân trọng kính gửi Quý cổ đông Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 của Công...
Quyết định và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem Tại đây
  Thông báo về việc bầu cử TV BKS tải về tại đây
Quy chế bầu cử tải về tại đây
Đơn đề cử, ứng cử TV BKS tải về tại đây
  Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về tại đây
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Tải về tại đây
Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tải về

Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vinaconexec@vinaconexec.com.vn | Copyright © 2016 VINACONEX E&C. All rights reserved.