ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 – Vinaconex E&C
Tiếng Việt English
Tin tức

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 0
  • Truy cập : 35332


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 17/4/2018, tại tầng 18 – 34 Láng Hạ – Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông Thường Niên năm 2018.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex E&C – Nguyễn Huy Tường và Giám đốc Nguyễn Trí Dũng chủ trì đại hội.

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo và tờ trình quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Tờ trình xin chủ trương đổi tên Công ty;…

Thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Vinaconex E&C năm 2017 đã cho thấy, Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương của HĐQT đã đề ra năm 2017, góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ: Doanh thu năm 2017 đạt 104,9 % so với kế hoạch; Lợi nhận trước thuế đạt 104% so với kế hoạch; Cổ tức năm 2016 đã chi trả cho các cổ đông theo đúng Nghị Quyết của ĐHCĐ năm 2017; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Như vậy, kết thúc một năm đầy thách thức, Vinaconex E&C đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Đây được xem là một kết quả hoàn toán xứng đáng cho sự gắn bó chung sức, chung lòng của tập thể Vinaconex E&C đã vượt qua mọi thách thức và hoàn thành vượt mức nhiện vụ được Đại hội cổ đông năm 2017 giao phó.

Kết thúc đại hội, các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

– Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

– Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

– Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2017

– Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

– Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2017.

– Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty

– Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;

– Thông qua chủ trương đổi tên Công ty CP ĐTXD&KT Vinaconex như  nội dung tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018[Trở về]

Văn Phòng :

Địa chỉ: Tầng 17,18 - Tòa nhà Vinaconex – 34 Láng Hạ, Đống Đa, Ha Noi.
Điện thoại :   (+84.4).3776.5888 Fax :  (+84.4).3776.5999  E-mail: vinaconexec@vinaconexec.com.vn | Copyright © 2016 VINACONEX E&C. All rights reserved.